Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за:„Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) НН 1 kV, с. Кликач, общ. Карнобат“

28.11.2023

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Мария Генова – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) НН 1 kV, с. Кликач, общ. Карнобат“.

По проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ към настоящия момент се изгражда нов пътен надлез на км 240+785 (стар км 241+285) за осигуряване на движението на превозните средства по селскостопанския път, пресичащ трасето на железопътната линия. За целта се налага реконструкция на ВЛ НН 1 Kv. - извод 2 от ТП „Кликач 2“. Реконструкцията на въздушната линия ще се извърши в участъка от съществуващ стълб 20 на изв. 2 от ТП „Кликач 2“ до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на североизточната граница на имот с УПИ XIV 34,     кв. 4, разположени на територията на област Бургас, община Карнобат, в землището на с. Кликач.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакт:

инж. Емилия Иванова – тел. (02) 932 2026 e-mail: e.ivanova@rail-infra.bg

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg