Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: „Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна линия - подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“

28.11.2023

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Мария Генова – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за промяна в инвестиционното си предложение:

„Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево,

Гавраилово и Желю войвода по трета главна линия - подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“

 

Промяната в инвестиционното предложение включва допълнителни дейности по модернизация и подновяване на гаровата и междугаровите осигурителни техники; пресъоръжаване с нова вътрешна и външна прелезна апаратура и монтиране на видеонаблюдение на 5 бр. прелези и инсталиране на компютърната визуализация за участъка Дунавци - Желю войвода. Дейностите ще се извършват на територията на гарите: Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово, Желю войвода, Дунавци, Черганово, Тулово, Дъбово, Сливен и Диспечерския център в гара Пловдив.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакт:

инж. Емилия Иванова – тел. (02) 932 2026 e-mail: e.ivanova@rail-infra.bg

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg