Вход

Регистрация

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

21.02.2024

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

На основание чл.  97, ал. 4, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2

от Закона за опазване на околната среда 

У В Е ДО М Я В А 

Всички заинтересовани физически и юридически лица,

че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с

Република Северна Македония“

 

Срещите ще се проведат, както следва:

дата

час

Община/Кметство

Място на общественото обсъждане

27/03/2024г.

10:30

Община Радомир и кметствата на: с. Прибой, с. Углярци, с. Извор,                   с. Беланица, с. Кошарите,                            с. Поцърненци, с. Негованци и                   с. Кленовик

сградата на община Радомир

27/03/2024г.

14:00

Община Бобов дол и кметствата на с. Горна Козница и с. Голема Фуча

сградата на община Бобов дол

28/03/2024г.

11:00

Община Кюстендил и кметствата на: с. Горна Гращица, с. Копиловци, с. Гюешево, с. Соволяно,                  с. Церовица, с. Кутугерци, с. Долно село, с. Мазарчево, с. Ръсово,           с. Ранeнци, с. Каменичка Скакавица, с. Николичевци,             с. Радловци, с. Жиленци, с. Горна Брестница, с. Вратца, с. Гърляно,    с. Таваличево, с. Коняво,                  с. Ябълково, с. Скриняно, с. Лозно, с. Кършалево, с. Преколница

сградата на община Кюстендил

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. доклад за оценка степента на въздействие (ОСВ), са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в съответната община, Регионална инспекция по околна среда-София (РИОСВ-София) на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10 и в сградата на ДП „НКЖИ” на адрес: гр. София, бул. ”Кн. Мария Луиза” № 110, в стая № 503, етаж 5, както и на интернет страницата на РИОСВ-София: www.riew-sofia.org/ключова тема Превантивна дейност/ОВОС. 

Електронен вариант на Докладa за ОВОС и приложенията към него е на разположение на следния линк: виж тук

 

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул. ”Кн. Мария Луиза” № 110 или на срещите за обществено обсъждане.

Лица за контакт: Анна Толина – тел. 02/932 6148, e-mail:a.tolina@rail-infra.bg

                              Ивайло Константинов – тел. 02/932 3830, e-mail: i.konstantinov@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg