Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: „Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на ДП НКЖИ“

12.04.2024

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Мария Генова – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

 

„Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на ДП НКЖИ“

Инвестиционното предложение представлява разширяване на функционалния обхват на въведената през 2010г. в ДП НКЖИ Географска информационна система (ГИС), чрез разработване и внедряване на допълнителни подсистеми и модули. С реализирането на допълнителните подсистеми и модули ГИС на ДП НКЖИ ще обхване всички експлоатационни дейности, извършвани от Поделенията на компанията и ще се постигне цялостност и завършеност на системата.

Инвестиционното предложение ще се реализира в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакт:

Анна Толина – тел. 02/932 6148, e-mail:a.tolina@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg