Вход

Регистрация

publications.image.alt

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница“

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” Седалище: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 На осно

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на ДП НКЖИ“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 836 от 24 ноември 2023 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман-Септември, от жп км 68+054 до жп км 68+426 от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територия на община Костенец, Софийска област

                       &n

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg