Вход

Регистрация

publications.image.alt

Инвестиционно намерение за водовземане на подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот 65677.1.1151 по КККР на гр. Свиленград, обл. Хасково

ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ обявява, че има ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ за водовземане на подземни води, чре

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено с РМС № 865 от 02 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, участък 87: „Междугарие Тракия - Скутаре“ от проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“, в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив, и с. Скутаре, община „Марица”, област Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 1071 от 23 декември 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 2 „Пътен прелез на км 21+890“ за изграждане на пътен надлез на км 21+890“, Подобект 3 „Пътен прелез на км 23+800“ за изграждане на пътен надлез на км 21+832“ и Подобект 4 „Пътен прелез на км 26+306“ за изграждане на пътен надлез на км 26+367“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община „Марица”, област Пловдив

Решение на Министерски съвет № 1071 от 23 декември 2022 год. Информация за физически лица Информация за юридически лица 

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 1070 от 23 декември 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 5 „Пътен прелез на км 32+000“ за изграждане на пътен надлез на км 32+000“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ в землището и урбанизираната територия на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

Решение на Министерски съвет № 1070 от 23 декември 2022 год. Информация за физически лица 

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 914 от 17 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Железопътна линия София – Пловдив“, участък Ихтиман – Септември, от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци на София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

Решение на Министерски съвет № 914 от 17 ноември 2022 год. Информация за физически лица Информация за юридически лица

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 865 от 02.11.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, участък 87: "Междугарие Тракия – Скутаре“ от проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“, в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив и с. Скутаре, община „Марица“, област Пловдив

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 865 от 02.11.2022 год. Информация за физически лица

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg