Вход

Регистрация

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 118 от 20 февруари 2020 год. и информация за необходимите документи за започване на процедурата по изплащане на равностойни парични обезщетения за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“, от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

04.03.2020

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 118 от 20 февруари 2020 год.

Информация за документи за физически лица

Информация за документи за юридически лица

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg