Обезщетения

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 118 от 20 февруари 2020 год. и информация за необходимите документи за започване на процедурата по изплащане на равностойни парични обезщетения за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“, от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

04.03.2020 г.