Обезщетения

Решение на Министерски съвет и информация за необходимите документи за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“, от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на общ. Чирпан, обл. Стара Загора

16.03.2020 г.