Вход

Регистрация

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 225 от 18 март 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Позиция 5 “Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2 на територията на община Чирпан, област Стара Загора

24.03.2021

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 225 от 18 март 2021 год.

Информация за юридически лица

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg