Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент № 3, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Васил Кънчов“ № 7, гр. Враца, област Враца, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1021.116.1.3 по кадастралната карта на гр. Враца, състоящ се от входно антре, кухня, килер, спалня, дневна и сервизни помещения, със застроена площ 60,80 кв. м, ведно с принадлежащо мазе № 3, с площ 34,69 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"   На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната соб

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда-гаражна клетка, със застроена площ 80 (осемдесет) кв. м, на 1 (един) етаж, СглСтбК, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, кв. 118, УПИ ХV за озеленяване

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"   На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната соб

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg