Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на 5 615,50 м бракувани, демонтирани, неразкомплектовани кабели, находящи се на територията на ССТ Пловдив, склад Стара Загора.

                                       

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.701.2163.1.83, находящ се в гр. Свищов, представляващ апартамент № 25.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.701.2163.1.6, находящ се в гр. Свищов, представляващ апартамент № 4 .

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ от 4 408 кв. м, ведно с построените в него сгради и трайно прикрепените съоръжения, с местонахождение с. Кметовци, община Габрово.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за дъ

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg