Вход

Регистрация

ТС-ЖИ 001-2005 - Траверси стоманобетонни за нормални жп линии – 1435 мм В91
ТС-ЖИ 002-2005 - Устройства прелезни автоматични
ТС-ЖИ 003-2005 - Светофари прелезни шосейни /Отменена от ТС-ЖИ 021-2011/
ТС-ЖИ 004-2006 - Болтове за железопътни линии с междурелсие 1435 мм
ТС-ЖИ 004-2006 - Болтове за железопътни линии с междурелсие 1435 мм –  Изменение №1 от 2009 г.
ТС-ЖИ 005-2006 –Тирфони
ТС-ЖИ 005-2006 –Тирфони – Изменение №1 от 2009 г.
ТС-ЖИ 006-2006 - Механизми бариерни
ТС-ЖИ 007-2006 - Подсистема електрозахранване на тягов подвижен състав 25kV, 50 Hz.  Контактна система. Токоснематели. Механично взаимодействие между  токоснемателите и контактната мрежа + ТС-ЖИ 007-2006 Изменение №1-2017.
ТС-ЖИ 007-2006 - Подсистема електрозахранване на тягов подвижен състав 25kV, 50 Hz. Контактна система. Токоснематели. Механично взаимодействие между токоснемателите и контактната мрежа – Изменение №2-2018
ТС-ЖИ 008-2006 - Шайби пружинни за железен път
ТС-ЖИ 009-2006 - Скоби притискащи за железопътни релси
ТС-ЖИ 010-2008 - Термитно заваряване на релсите

ТС-ЖИ 011-2008 – Светофори /Отменена от ТС-ЖИ 017-2010/
ТС-ЖИ 012-2009 - Връзки изолационни за релси тип 49 Е1 и 60 Е1 върху подпрени настави
ТС-ЖИ 013-2009 - Подложки гумени за железен път
ТС-ЖИ 014-2009 - Елементи пластмасови за изолирани настави за релси тип 49 kg/m
ТС-ЖИ 014-2009 - Елементи пластмасови за изолирани настави за релси тип 49 kg/m - Изменение 1 от 2011 г.
ТС-ЖИ 015-2009 - Пластмасови подложки за железен път
ТС-ЖИ 016-2009 - Трошен камък за ЖП линии
ТС-ЖИ 017-2010 - Светофори
ТС-ЖИ 017-2010 - Светофори - Изменение №1 от 2014 г.
ТС-ЖИ 018-2010 – Траверси дървени обикновени за нормални (1435 мм) жп линии
ТС-ЖИ 019-2010 – Реброви подложки за железен път от валцуван стоманен профил
ТС-ЖИ 020-2010 – Връзки за железопътни релси тип 49Е1 и 60Е1
ТС-ЖИ 020-2010 – Връзки за железопътни релси тип 49Е1 и 60Е1 – Изменение №1 от 2021 г.
TС-ЖИ 021-2011 - Светофари прелезни шосейни
ТС-ЖИ 022-2011 - Съединение за блокиране езиците на железопътните стрелки
ТС-ЖИ 023-2011 - Железопътни релси тип 49 Е1 (49 kg/m) и 60 Е1 (60 kg/m)
ТС-ЖИ-024-2012 - Маршрутно-компютърна централизация (МКЦ)
ТС-ЖИ 025-2017 - Стоманобетонни траверси за нормални жп линии 1435 mm СТ-6
ТС-ЖИ 026-2017 - Отводнителни канавки ЕКТ 200/50 и ЕКТ 200/30
ТС-ЖИ 027-2017 - Леки подпорни стени (ЛПС) и тежки подпорни стени (ТПС)
ТС-ЖИ 028-2018 – Железопътни перонни елементи
ТС-ЖИ 029-2021 – Високоякостни връзки за железопътни релси тип 49Е1 и 60Е1

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg