Вход

Регистрация

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 865 от 02.11.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, участък 87: "Междугарие Тракия – Скутаре“ от проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“, в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив и с. Скутаре, община „Марица“, област Пловдив

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 865 от 02.11.2022 год. Информация за физически лица

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 03.11.2022 г.

Обява свободни жилища УДВГД Пловдив.pdf

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

                                       

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Бургас

                                       

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

                                       

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 559 от 29 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 17 „Пътен прелез на км 97+617“ за изграждане на пътен надлез на км 97+631 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община Стара Загора, област Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 20.10.2022 г.

Обява за свободни жилища ЖПС Vraca.pdf

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

                       &n

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

                       &n

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

                       &n

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg