Вход

Регистрация

Правила за използване на гарова маневрена цифрова радиовръзка от системата GSM-R при извършванена маневрена дейност

Правила за оперативно действие при необходимост от движение на влакове с подвижен състав с по-ниски параметри от заложените в книжка-разписание и плана за композиране на влаковете, необходимост от превозване на пътниците от влак за част от маршрута с автобуси или отмяна на влак в аварийни ситуации

Правила за действия на длъжностни лица от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и ДП „НКЖИ” при нарушаване графика за движение на пътническите влакове по отношение информиране на пътниците и гражданите

Правила за достъп до жп транспорт на лица с ограничена подвижност, във връзка с изискванията на чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 година

Правила за движението на влаковете между граничните гари Видин товарна и Голенци

Правила за движението на влаковете между граничните гари Гюргево север и Русе

Правила за движението на влаковете между граничните гари Негру Водъ и Кардам

Правила за работа между железницата на Република България и железницата на Република Сърбия по организацията и регулирането на железопътния транспорт и работата на железопътния персонал в общата гранична гара Димитровград

Правила за организация на движението на влаковете и другите железопътни транспортни средства между граничните гари Свиленград и Капъкуле и организация на съобщителните връзки в граничния железопътен преход

Правила за предаване и приемане на влакове, товарни/пътнически вагони и товари в разменната гранична гара Капъкуле

Правила за взаимодействие между оперативните служби на ДП НКЖИ и железопътните превозвачи при ежедневното планиране и управление на влаковете по железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ

Правила за взаимодействие между оперативните служби на ДП НКЖИ и железопътните предприятия при оперативно планиране и управление на превозите по железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ в случаи на непредвидени смущения

Правила за съвместната работа между служители на Агенция „Митници“ и служители на държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ на жп гара Свиленград

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg