Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 07.04.2023 г.

Obiava za svobodni gilista na GPS Shumen.pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 06.04.2023 г.

Obyava za svobodni zhilishta na UDVGD Plovdiv.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 1

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Горна Оряховица към 31.03.2023 г.

Обява свободни жилищ УДВГД Г. Оряховица 31.03.pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 914 от 11 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Железопътна линия София - Пловдив", участък Ихтиман - Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

                                       

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък за разпределение на ведомствени жил. имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София и ЖПС Враца.doc

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София към 20.03.2023 г.

Свободни ведомствени жилища УДВГД София 20.03.pdf

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закон за държавната собственос

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 3

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg