Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение: „Модернизация на железопътна линия Видин – София: железопътен участък І: Видин – Медковец”

22.01.2021

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение

„Модернизация на железопътна линия Видин – София:

железопътен участък І: Видин – Медковец”.

Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия „Видин - София” предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Дейностите по проекта включват: изграждане на нова контактна мрежа, строителство на железeн път, железопътни съоръжения и изграждане на нови гари. За реализиране на проекта е необходимо провеждането на отчуждителни процедури.

Инвестиционното предложение е за линеен обект, попадащ на територията на областите Видин и Монтана, общини Видин, Грамада, Димово, Ружинци, Брусарци и Медковец.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска– тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg