Обяви

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 97 от 04 февруари 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Белово, област Пазарджик

10.02.2021 г.