Обяви

Решение на Министерски съвет № 177 от 02 март 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“, в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик

09.03.2021 г.