Обяви

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 694 от 29 септември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, участък Ихтиман – Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик, в обхвата от км 84+500 до км 86+ 300

07.10.2021 г.