Вход

Регистрация

news.image.alt
01.07.2013

Решение за прекратяване на открита процедура Решение за прекратяване на открита процедура за Доставка на 5 (пет) броя нови леки автомобили с повишена проходимост за текущи нужди на ЗУИП „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив” и ЗУИП „Модернизация на железопътен участък Пловдив – Бургас“

С Решение № 14/27.06.2013 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”),

news.image.alt
28.06.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти

На 04.07.2013 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
28.06.2013

Открита процедура за доставка на токозахранващи устройства

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
13.06.2013

Решение за прекратяване на открита процедура за "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътен възел Бургас”

Национална компания „Железопътна инфраструктура”, информира всички заинтересовани лица, че във връзка с решение на Върховния административен

news.image.alt
13.06.2013

Решение за промяна Решение за промяна за доставка на 5 (пет) броя нови леки автомобили с повишена проходимост за текущи нужди на ЗУИП „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив” и ЗУИП „Модернизация на железопътен участък Пловдив – Бургас“

С Решение №36/31.05.2013 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”),

news.image.alt
07.06.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти Отваряне и оповестяване на ценови оферти за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор на обект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”

На 12.06.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
06.06.2013

Открита процедура за доставка на специално работно облекло за експлоатационните звена на ДП „НКЖИ”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
04.06.2013

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за Оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Рехабилитация на железопътна инфраструктура по участъците на жп линия Пловдив-Бургас- възстановяване, ремонт и модернизация на пет тягови подстанции"

На 20.06.2013 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиран

news.image.alt
31.05.2013

Открита процедура за доставка на 5 (пет) броя нови леки автомобили с повишена проходимост за текущи нужди на ЗУИП „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив” и ЗУИП „Модернизация на железопътен участък Пловдив – Бургас“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg