Вход

Регистрация

news.image.alt
30.12.2013

ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
20.12.2013

Решение за промяна № 70/20.12.2013 год., на Генералния директор на ДП „НКЖИ”

Национална компания „Железопътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, на ос

news.image.alt
11.12.2013

Решение за промяна № 67/11.12.2013 г. на Генералния директор на ДП “НКЖИ”

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, на

news.image.alt
10.12.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка ЕО проверка и оценка на съответствието за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура, в изпълнение на Проект "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград: железопътна отсечка от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 297+750 в междугарието Свиленград – турска граница и от гара Свиленград до гръцката граница с обща приблизителна разгъната дължина на железния път 74 км, както и системите за сигнализация и телекомуникации за цялата железопътна линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
27.11.2013

Заповед № 1838/27.11.2013 г. за спиране на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Заповед № 1838/27.11.2013 г. за спиране на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дезинфекция, дезинсекция и почис

news.image.alt
27.11.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център) Пловдив

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
22.11.2013

Решение №61/22.11.2013 г. за промяна на срок в открита процедура "Дезинфекция, дезинсекция и почистване на преносими санитарни възли собственост на ДП „НКЖИ”, за срок от 3 (три) години”

Национална компания „Железопътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, на ос

news.image.alt
20.11.2013

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за "Среден ремонт на релсови самоходни специализирани машини (ТПМ), по обособени позиции"

На 21.11.2013 год., в 11:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
15.11.2013

Заповед № 1785/15.11.2013 г. за спиране на открита процедура Заповед № 1785/15.11.2013 г. за спиране на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на ДП „НКЖИ" за срок от 3 (три) години“

Заповед № 1785/15.11.2013 г. за спиране на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и осъществяване н

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg