Вход

Регистрация

news.image.alt
08.11.2013

ОП за Дезинфекция, дезинсекция и почистване на преносими санитарни възли собственост на ДП „НКЖИ”, за срок от 3 (три) години

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
07.11.2013

Решение за промяна № 59/07.11.2013 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” на основание чл.27а, ал.8, т.1 от ЗОП Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на ДП „НКЖИ" за срок от 3 (три) години

С Решение № 49/27.09.2013 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”),

news.image.alt
04.11.2013

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за Надзор ”Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп-Карлово"

На 11.11.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
25.10.2013

Решение за промяна „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизграденият Диспечерски център- Пловдив, на фидерни линии от подстанция Крумово до осма главна линия и компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай“

С Решение 51/09.10.2013 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), с

news.image.alt
24.10.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа“

На 31.10.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
17.10.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти на „Доставка на нагреватели за отопление на железопътни стрелки”

На 22.10.2013 год., в 10:00 часа, в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
10.10.2013

Открита процедура Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизграденият Диспечерски център- Пловдив, на фидерни линии от подстанция Крумово до осма главна линия и компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай".

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
10.10.2013

Доставка на резервна апаратура за Автоматична локомотивна сигнализация тип ETCS

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
09.10.2013

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за Противопожарно обслужване в обектите на ДП „НКЖИ“

На 14.10.2013 год., в 11,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg