Вход

Регистрация

news.image.alt
04.10.2013

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „Доставка на токозахранващи устройства”

На 09.10.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
27.09.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на ДП „НКЖИ" за срок от 3 (три) години

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
09.09.2013

Открита процедура за Надзор "Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп-Карлово "

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
05.09.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на ДП „НКЖИ“ и ДП „ТСВ“

На 12.09.2013 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
26.08.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в северен централен район на планиране в България – Русе”

На 03.09.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
23.08.2013

Открита процедура за Противопожарно обслужване в обектите на ДП”НКЖИ”

С Решение № 43/12.08.2013 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”),

news.image.alt
20.08.2013

Открита процедура за Доставка на нагреватели за отопление на железопътни стрелки

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
12.08.2013

Открита процедура за Противопожарно обслужване в обектите на ДП”НКЖИ”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
12.08.2013

Решение за прекратяване на открита процедура Решение за прекратяване на открита процедура за Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.

С Решение №15/12.08.2013 год. на Генералния директор на ДП „Национална компания “Железопътна инфраструктура“, на основание чл.39, ал.1, т.2

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg