Вход

Регистрация

news.image.alt
07.03.2014

Доставка на кабели за възстановяване на кабелна мрежа по обособени позиции

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
05.03.2014

Осигуряване на обучения и развитие на човешките ресурси за служители от ДП НКЖИ, пряко свързани с управление, наблюдение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007 - 2013”

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
28.02.2014

Доставка на специално работно облекло

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
21.02.2014

Отваряне и оповестяване на ценовата оферта за „ЕО проверка и оценка на съответствието за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура „ЕО проверка и оценка на съответствието за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура, в изпълнение на Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград: железопътна отсечка от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 297+750 в междугарието Свиленград – турска граница и от гара Свиленград до гръцката граница с обща приблизителна разгъната дължина на железния път 74 км, както и системите за сигнализация и телекомуникации за цялата железопътна линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници”

На 27.02.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и

news.image.alt
31.01.2014

Заповед № 167/31.01.2014 г. относно удължаване срока на действие на Заповед № 34/09.01.2014 г. относно спиране на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на униформено облекло”

Заповед № 167/31.01.2014 г. относно удължаване срока на действие на Заповед № 34/09.01.2014 г. относно спиране на откритата процедура за въз

news.image.alt
20.01.2014

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса“. Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса“.

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
20.01.2014

Отваряне на ценови оферти за проектиране,изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизграденият Дисп. център-Пловдив на фидерни линии от подстанция Крумово до 8-главна линия и компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай

На 24.01.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
09.01.2014

Заповед № 34/09.01.2014 г. за спиране на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на униформено облекло”

Заповед № 34/09.01.2014 г. за спиране на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на униформено облекло”

news.image.alt
07.01.2014

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Пласер“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg