Вход

Регистрация

news.image.alt
20.03.2014

Доставка на нагреватели за отопление на железопътни стрелки

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
19.03.2014

Решение за промяна № 13/19.03.2014 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” на основание чл.27а, ал.1 и ал.3 от ЗОП

С Решение № 6/05.03.2014 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”),

news.image.alt
17.03.2014

Решение за промяна № 11/17.03.2014 год., на Генералния директор на ДП „НКЖИ”

Национална компания „Железопътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, на ос

news.image.alt
14.03.2014

Избор на доставчик на електрическа енергия за нуждите на ДП „НКЖИ“ за обекти присъединени на ниво средно напрежение и координатор на балансираща група

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
14.03.2014

Решение за промяна № 9/14.03.2014 год., на Генералния директор на ДП „НКЖИ”

Национална компания „Железопътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, на ос

news.image.alt
12.03.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Пласер“

На 19.03.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
12.03.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за ”Доставка на два броя мултифункционални багера за релсов и автомобилен път”

На 17.03.2014 год., в 10:30 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
12.03.2014

Заповед №455/11.03.2014 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” за прекратяване на открита процедура

Национална компания „Железопътна инфраструктура”, информира всички заинтересовани лица, че решение на Върховния административен съд №3332/11

news.image.alt
11.03.2014

Заповед №448/10.03.2014 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” за прекратяване на открита процедура

Национална компания „Железопътна инфраструктура”, информира всички заинтересовани лица, че във връзка с решение на Върховния административен

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg