Вход

Регистрация

news.image.alt
29.04.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Доставка на нагреватели за отопление на железопътни стрелки”

На 08.05.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, заседате

news.image.alt
29.04.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“

На 12.05.2014 год., в 11,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
22.04.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Оценка на съответствието и строителен надзор за проект :Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX за обекти...

На 28.04.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
17.04.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за открита процедура "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово “

На 25.04.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
08.04.2014

Доставка на кабелна арматура по обособени позиции

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
07.04.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за ОП Доставка на един брой релсова самоходна машина с неперекъснато действие за едновременно подбиване на два траверса, нивелиране и рихтоване на железен път с междурелсие 1435 мм

На 09.04.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
31.03.2014

Взривяване на скални маси с материали на изпълнителя

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
28.03.2014

Решение за промяна №18/28.03.2014 год. на генералния директор на ДП „НКЖИ” на основание чл.27а, ал.3 от ЗОП

С Решение  №10/14.03.2014 год. на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”),

news.image.alt
27.03.2014

Отваряне и оповестяване ценовата оферта за „Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса”

На 04.04.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg