Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и а

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 28.02.2023 г.

Обява за свободни ведомствени жилища 28.02.23.pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък на разпределение на вед. жилища.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 01.03.2023 г.

Обява свободни ведомствени жилища УДВГД Пловдив.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 22.02.2023 г.

Обява свободни ведомствени жилища - ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 08.02.2023 г.

Свободни ведомствени жилища ЖПС Враца.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.501.38 по КККР на гр. Горна Оряховица, с площ от 1 516 (хиляда петстотин и шестнадесет) кв. м, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с местонахождение на имота: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица към 07.02.2023 г.

Obiava svobodni jilishta JPS G.Orqhovitsa 07.02.23.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 03.02.2023 г.

Обява свободни жилища УДВГД Пловдив към 03.02.23.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg