Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

                       &n

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София и УДВГД София

                                       

publications.image.alt

Процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено в Решение на Министерски съвет/РМС/ № 225/14.04.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на желзопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, ка

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak na razpredelenie-16.09.2022.pdf

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

                       &n

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти за започване на процедура по изплащане на равностойно парично обезщетение, определено в Решение на Министерския съвет № 225/14.04.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

                       &n

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 15.09.2022 г

Обява свободни жилища ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София към 08.09.2022 г

Обява свободни жилища УДВГД София.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 381 от 09 юни 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320 за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Карнобат, област Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 358 от 01 юни 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен подлез на км 114+711 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора.

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 25.08.2022 г.

Obyava za svobodni zhilishta na UDVGD Plovdiv.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg