Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 05.01.2023 г.

Обява свободни жилища ЖПС София 05.01.23.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на 5 598 метра бракувани, демонтирани, неразкомплектовани кабели, находящи се в ССТ София

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движим

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на 98 (деветдесет и осем) броя бракувани неразкомплектовани оловни акумулаторни батерии, находящи се на територията на ССТ София, склад София и склад Мездра

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движим

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 03.01.2023 г.

/upload/5134/Obyava jilishta 01.23.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 16.12.2022 г.

Svobodni jilishta 16.12.22 JPS Vratsa.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 14.12.2022 г.

svobodni ved. jilishta JPS Burgas 14.12.22.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Горна Оряховица към 14.12.2022 г.

svobodni ved. jilishta UDVGD GO 14.12.22.pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

/upload/5058/Spisak+na+razpredelenie+na+jil.imoti.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца, към 05.12.2022 г.

Obqva za svobodni jilishta JPS Vratsa.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив, към 05.12.2022 г.

Obqva+svobodni+jilishta+12.22.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за : „Модернизация на Тягова подстанция Бойчиновци и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Модернизация на Тягова подстанция Димово и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg