Вход

Регистрация

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет /РМС/ № 787 от 12 ноември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 4 „Прелез на км 17+008 за изграждане на нов пътен надлез на км 17+008“ към Обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“ по Проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“ в землищата на с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник, община „Марица“, област Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кня

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ЖПС София към 17.01.2022 г.

obyav za svobodn jilista kym 17.01.2022g na JPS Sofiq.pdf

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на УДВГД София към 17.01.2022 г.

Обява за свободни жилища УДВГД София към 17.01.22 г..pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет /РМС/ № 787 от 12 ноември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 4 „Прелез на км 17+008 за изграждане на нов пътен надлез на км 17+008“ към Обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“ по Проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“ в землищата на с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник, община „Марица“, област Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Горна Оряховица

                                       

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ЖПС Враца към 14.01.2022 г.

обява 14.01.2022 g..pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ-ЖПС Шумен

                                       

publications.image.alt

Списък на разпределение на ведомствени жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ към 11.01.2022 г.

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

    На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 3-2014/30.11.2021 год. и  Заповед № 3-2

publications.image.alt

Обява за свободни ведомствени жилищни имоти, намиращи се на територията на ДП НКЖИ - ССТ и РП ЕНС София към 07.01.2022 г.

Свободни жилища в ССТ и РП ЕНС София към 07.01.2022 г..pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”          На основание чл. 16, ал. 5 и чл.

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Бургас

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg