Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, заведен в баланса на ЖПС София

                                       

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ЖПС Бургас към 08.12.2021 г.

12. обява свободни жилища 08.12- 15.12.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, заведен в баланса на ЖПС Горна Оряховица

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, заведени в баланса на УДВГД София

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Пр

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, заведени в баланса на УДВГД София

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Пр

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ССТ София към 01.12.2021 г.

Обява Свободни жилища в ССТ София 01.12.2021 г.pdf

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ЖПС Враца към 25.11.2021 г.

обява 25.11.2021.pdf

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ЖПС Горна Оряховица към 23.11.2021 г.

Obiava svobodni ved. jili6ta JPS GO 23.11.2021.pdf 

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на УДВГД Пловдив към 22.11.2021 г.

Obyava svobodni zhilishta_11_2021.pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”              На осно

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет /РМС/ № 558 от 30 юли 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437, в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област.

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 787 от 12 ноември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 4 „Прелез на км 17+008 за изграждане на нов пътен надлез на км 17+008“ към Обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“ по Проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“ в землищата на с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник, община „Марица“, област Пловдив и извършване на процедурата по уведомяване на засегнатите физически и юридически лица

Информация физически лица РМС 787 от 12.11.21 Информация юридически лица РМС 787 от 12.11.21 РМС 787 от 12.11.21

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg