Вход

Регистрация

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ към 23.02.2022 г.

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 839 от 02 декември 2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на УДВГД София към 01.03.2022 г.

Списък на св. жилища в п-ние УДВГД София към 01.03.2022 г.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 60 от 10 февруари 2022 год., за отчуждаване на имоти и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 16 „Пътен прелез на км 92+598 за изграждане на пътен надлез на км 92+702“ по Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора и извършване на процедура по уведомяване на засегнатите физически и юридически лица

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 60 от 10 февруари 2022 год. Информация за физическите лица РМС № 60 от 10 февруари 2022 год. Информация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на УДВГД Пловдив към 16.02.2022 г.

Obyava svobodni zhilishta 02.22 g..pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС Бургас към 09.02.2022 г.

02. обява свободни жилища 09.02- 16.02.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на УДВГД Горна Оряховица към 08.02.2022 г.

свободни жилища УДВГД ГО към 08.02.22.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 16 от 21 януари 2022 год., за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реализиране на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора и извършване на процедурата по уведомяване на засегнатите физически лица

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 16 от 21 януари 2022 год. Информация за физическите лица РМС № 16 от 21 януари 2022 год.  

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ЖПС Шумен към 21.01.2022 г

Obqva svob. jilishta kym 21.01.22.pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ-УДВГД София

                                       

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ЖПС Бургас към 20.01.2022 г

Обява свободни жилища 20.01- 27.01.pdf

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на УДВГД Пловдив към 24.01.2022 г

Obyava svob. zhilishta_01_2021.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg