Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, заведен в баланса на ЖПС Бургас

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, заведени в баланса на ЖПС Враца

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 1

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на 8 500 (осем хиляди и петстотин) броя негодни стоманобетонни траверси

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частн

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, заведени в баланса на УДВГД Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Запо

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, заведени в баланса на ЖПС Шумен

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната со

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на 63 броя негодни бракувани, оловни и никел-кадмиеви акумулаторни батерии, находящи се на територията на ССТ Пловдив, склад Филипово.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частн

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на 57,330 тона отпадъци от черни метали, желязо и стомана (сборен скрап), намиращи се на: жп гара София товарна – 24,980 тона; Кантарен участък София – 32,350 тона

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 / 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-час

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, заведени в баланса на ЖПС Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост,

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, заведен в баланса на ССТ Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на УДВГД Пловдив към 29.10.2021 г.

Obyava svobodni zhilishta_10_2021.pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 694 от 29 септември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, участък Ихтиман – Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик, в обхвата от км 84+500 до км 86+ 300

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на УДВГД Пловдив към 29.10.2021 г.

Обява свободни жилища към 25.10. 2021 в ЖПС София.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg