Вход

Регистрация

news.image.alt
23.06.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за "Взривяване на скални маси с материали на изпълнителя"

На 27.06.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, заседате

news.image.alt
03.06.2014

Решение № 2/02.06.2014 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура”

С Решение № 2/02.06.2014 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура”, със седалище

news.image.alt
02.06.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Избор на доставчик на електрическа енергия за нуждите на ДП „НКЖИ“ за обекти присъединени на ниво средно напрежение и координатор на балансираща група“

На 06.06.2014 год., в 14:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
30.05.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за : Оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти по проект: „Подготовка на проект „рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“

На 04.06.2014 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
26.05.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора

На 30.05.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране

news.image.alt
16.05.2014

Отваряне и оповестяване ценовата оферта за „Доставка на униформено облекло”

На 27.05.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
16.05.2014

Отваряне и оповестяване ценовата оферта за „Доставка на специално работно облекло”

На 22.05.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
15.05.2014

Обезопасяване на гари от тероризъм и вандализъм чрез изграждане на видеонаблюдение

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

news.image.alt
09.05.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Доставка на кабели за възстановяване на кабелна мрежа по обособени позиции“

На 15.05.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg