Вход

Регистрация

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 16 от 21 януари 2022 год., за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реализиране на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС Бургас към 11.04.2022 г.

/upload/4497/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%96%D0%9F%D0%A1+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81+11.04.22.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС Враца към 07.04.2022 г.

/upload/4485/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+07.04.2022+%D0%B3..pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ към 04.04.2022 г.

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС Шумен към 31.03.2022 г.

Obiava svobodni gilishta 31.03.2022.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на УДВГД Пловдив към 21.03.2022 г.

Obyava svobodni zhilishta 21_03_2022.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС Бургас към 16.03.2022 г.

03. обява свободни жилища Бс 16-23.03.2022.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС Горна Оряховица към 16.03.2022 г.

Obiava svobodni jili6ta JPS GO 16.03.2022 g..pdf

publications.image.alt

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътната линия Видин – София, железопътен участък І Видин – Медковец“

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” На основание чл.  97, ал. 4, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на УДВГД Горна Оряховица към 15.03.2022 г.

Svobodni zilishta UDVGD GO15.03.22 (2).pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС София към 04.03.2022 г.

/upload/4594/O%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D0%BA%D1%8A%D0

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ССТ София към 04.03.2022 г.

Обява Свободни жилища в ССТ София 04.03.2022 г..pdf/

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg