Вход

Регистрация

news.image.alt
28.08.2014

Отваряне и оповестяване на ценови оферти „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София:актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“

На 03.09.2014 год., в 15,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
18.08.2014

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти на „Доставка на пет броя железопътни моторни влекачи „лек“ тип“

На 20.08.2014 год., в 14:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
18.08.2014

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за „Планов среден ремонт на вагони серия: "Oklmm", "Res" , "Smmps" и "S 76" /теснопътни/ стопанисвани от железопътни секции Пловдив, Горна Оряховица и Враца"

На 21.08.2014 год., в 14:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
13.08.2014

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за „Рехабилитация осветление жп гари с енергоспестяващи осветители“

На 20.08.2014 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
29.07.2014

Заповед №1371/29.07.2014г. за спиране на открита процедура и за възлагане на обществена поръчка

Заповед №1371/29.07.2014г. за спиране на открита процедура и за възлагане на обществена поръчка.

news.image.alt
14.07.2014

Доставка на „лека” железопътна механизация за поддържане и ремонт на железен път

На 17.07.2014 год., в 14:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза” №110, заседат

news.image.alt
10.07.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Доставка на три броя багери”

На 17.07.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
04.07.2014

Решение №5/04.07.2014 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура”

С Решение №5/04.07.2014 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), с

news.image.alt
30.06.2014

Изпълнение на мерки по информация и публичност по проект „Проектиране на строителството на жп линия Видин-София:актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин-Медковец”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg