Вход

Регистрация

news.image.alt
19.11.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване на паричните средства на ДП „НКЖИ”

На 24.11.2014 год., в 14,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
18.11.2014

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за Изготвяне на ПУП и Технически проекти за „Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“

На 24.11.2014 год., в 11.00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
31.10.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Предоставяне на туроператорски услуги за корпоративно обслужване на ДП „Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”

На 03.11.2014 год., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка

news.image.alt
27.10.2014

Отваряване и оповестяване ценовите оферти за открита процедура Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътeн участък Видин-Медковец

На 31.10.2014 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
23.10.2014

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти „Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за строителство на нови гарови здания, спирки и сгради за проектите „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа” и „Развитие на железопътен възел София“.

На 27.10.2014 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
16.10.2014

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за открита процедура „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“

На 23.10.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и

news.image.alt
23.09.2014

Отваряне и оповестяване ценовата оферта за ”Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции”

На 03.10.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
17.09.2014

Отваряне и оповестяване на ценовата оферта за открита процедура Допълнение на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”

На 25.09.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и

news.image.alt
10.09.2014

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата“

На 19.09.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg