Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

                       &n

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 10.05.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС София към 10.05.24.pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

                       &n

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”     На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 24.04.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Враца към 24.04.24.pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна и публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“   На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната со

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 24.04.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Шумен към 24.04.24.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 22.04.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища УДВГД Пловдив към 22.04.24.pdf

publications.image.alt

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница“

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” Седалище: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 На осно

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 18.04.2024 г.

Свободни жилища, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 18.04.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на ДП НКЖИ“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg