Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 02.08.2022 г.

/upload/4785/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D0%BA%D1%8A%D0%BC++02.08.+22+%D0%B3..pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица към 29.07.2022 г.

/upload/4782/Obiava+ved.+jili6ta+JPS+GO+29.07.22g..pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 256 от 26 април 2022 год., за отчуждаване на имоти и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, участък Елин Пелин – Ихтиман“, на територията на община Ихтиман, Софийска област.

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 28.07.2022 г.

/upload/4777/Obyava+svobodni+zhilishta+07.22.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 257 от 26 април 2022 год., за отчуждаване на имоти и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 06 „Пътен прелез на км 39+092“ за изграждане на пътен надлез на км 39+092 от Участък 1, Подобект 14 „Пътен прелез на км 119+450“ за изграждане на пътен надлез на км 119+453 и Подобект 15 „Пътен прелез на км 85+083“ за изграждане на пътен надлез на км 85+106, от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора.

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Списък на разпределение на жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища предоставени за управление на ДП НКЖИ намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 15.07.2022 г.

Свободни жилища на територията на ДП НКЖИ - ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища предоставени за управление на ДП НКЖИ намиращи се на територията на ЖПС София към 13.07.2022 г.

Свободни жилища на територията на ДП НКЖИ - ЖПС София.pdf

publications.image.alt

Инвестиционното предложение за: „Изграждане на складова база в поземлен имот № 40004.77.6 по КК и КР на село Крумово, община „Родопи“, област Пловдив“

ОБЯВА  ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 40004.77.6 ПО КК И КР НА СЕЛО КРУМОВО, ОБЩИНА „

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 30.06.2022 г.

/upload/4699/Obiava+svob.+gilishta+22.06.30.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 382/09.06.2022 за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман, участък Разделен пост Петърч-Драгоман от проект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, на територията на община Сливница, Софийска област

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 382/09.06.2022 г. Информация за физически лица РМС № 382/09.06.2022     

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Горна Оряховица към 28.06.2022 г.

Свободни жилища на територията на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg