Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 24.04.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Враца към 24.04.24.pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна и публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“   На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната со

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 24.04.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Шумен към 24.04.24.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 22.04.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища УДВГД Пловдив към 22.04.24.pdf

publications.image.alt

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница“

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” Седалище: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 На осно

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 18.04.2024 г.

Свободни жилища, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 18.04.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на ДП НКЖИ“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Списък на разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък на разпределение.doc

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 836 от 24 ноември 2023 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман-Септември, от жп км 68+054 до жп км 68+426 от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територия на община Костенец, Софийска област

                       &n

publications.image.alt

Списък на разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък на разпределение 29.03.2024г..pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 29.03.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС София към 29.03.24.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg