Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 28.06.2022 г.

/upload/4677/Obyava+svob.+zhilishta+06.22.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за „Удвояване на участъци от жп линията Крумово - Свиленград - Турска граница“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение: „Доставка, инсталация, дизайн, тестове и комисии, 7 броя тягови подстанции 110/27,5 kV, 2 комплекта SCADA системи с центрове за телеуправление Пловдив и София“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

/upload/4660/Spisak+na+razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 381 от 09 юни 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320 за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Карнобат, област Бургас

Решение на Министерски съвет № 381 от 09 юни 2022 год. Информация физически лица Решение на Министерски съвет № 381 от 09 юни 2022 год. Инфо

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 16.06.2022 г.

/upload/4659/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+16-+23.06.

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 358 от 01.06.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен подлез на км 114+711 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора

Решение на Министерски съвет № 358 от 01.06.2022 год. Информация физически лица РМС № 358 от 01.06.2022 год. Информация юридически лица РМС

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС София към 06.06.2022 г.

Oбява свободни жилища към 06.06.22г. в ЖПС София

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за "Изграждане на нова тягова подстанция Борово, модернизация на секционен пост Полски Тръмбеш и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 300/13.05.2022 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, район „Надежда“, област София

Решение на Министерски съвет № 300/13.05.2022 г. Информация за юридически лица

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ - на територията на ЖПС Врац към 23.05.2022 г.

/upload/4602/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+23.05.2022+%D0%B3_1+%D0%96%D0%9F%D0%A1+%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg