Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 28.06.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Враца към 28.06.24.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища на територията на УДВГД Пловдив към 24.06.2024 г.

Свободни жилища на територията на УДВГД Пловдив към 24.06.2024 г. .pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 25.06.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, намиращи се на територията на  ЖПС София .pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 19.06.2024 г.

 Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на  ЖПС Бургас към 19.06.2024 г. pdf

publications.image.alt

Списък на разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

Списък на разпределение на ведомствените жилищни имоти.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 13.06.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Шумен към 13.06.24.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София към 13.06.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София.D0%pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София към 05.06.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София към 05.06.202

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 30.05.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Враца към 30.05.24г.pdf

publications.image.alt

Списък на разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

Списък на разпределение на ведомствените жилищни имоти.pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 1

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост за срок от 5 (пет) години, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Бургас

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg