Вход

Регистрация

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak na razpredelenie-16.09.2022.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 15.09.2022 г

Обява свободни жилища ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София към 08.09.2022 г

Обява свободни жилища УДВГД София.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 381 от 09 юни 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320 за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Карнобат, област Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 358 от 01 юни 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен подлез на км 114+711 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора.

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 25.08.2022 г.

Obyava za svobodni zhilishta na UDVGD Plovdiv.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 17.08.2022 г.

Обява свободни ведомствени жилища - ЖПС София.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 15.08.2022 г.

Обява свободни ведомствени жилища на ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 11.08.2022 г.

Обява за свободни ведомствени жилища ЖПС Шумен.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 08.08.2022 г.

Обява за свободни ведомствени жилища на ЖПС Враца.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: железопътни участъци София – Перник и Перник - Радомир“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Модернизация на тягова подстанция Твърдица и секционен пост Николаево с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg